Rede de innovación

  • Convenio de colaboración coa Axencia Galega de Innovación

    Convenio de colaboración entra a Axencia Galega de Innovación e o Concello de Santiago de Compostela para o proxecto SMARTIAGO.

  • Convenio coa Universidade da Coruña

    Convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela no marco da iniciativa SMARTIAGO, resolución de retos de sostibilidade mediante contratación pública de innovación.

  • Convenio coa Universidade de Santiago de Compostela

    Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Santiago de Compostela no marco da iniciativa SMARTIAGO, resolución de retos de sostibilidade mediante contratación pública de innovación.