Alumeado ornamental intelixente para a conservación do patrimonio

O alumeado público e a conservación de fachadas de elevado valor patrimonial. Supón 3,5M€/año en electricidade e mantemento de luminarias, un 9% do capítulo 2 do orzamento anual do Concello. Nunha Cidade Patrimonio da UNESCO con elevada afluencia turística, a iluminación supón un valor engadido. Ademais, a conservación e mantemento de elementos do patrimonio construído implican importantes gastos recorrentes.

 

Proxectos:

  1. Cromalux