Xestión sostible e intelixente de residuos sólidos urbanos

O servizo de xestión de residuos sólidos urbanos (RSU) e limpeza viaria (LV). Implican un custo anual de 11,55M €/ano, o que supón o 28,3% do capítulo 2 do orzamento municipal (datos de 2015). Ademais, cun pobre 13% de recollida selectiva, moi por debaixo do obxectivo de reciclaxe e preparación para a reutilización marcado pola UE: 50% en 2020 y 65% en 2030.

Proxectos:

  1. Sistema intelixente de recollida de RSUt