Obxectivos globais

  • Situar o servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria á vangarda da eficiencia con tecnoloxías smart waste, participación cidadá e IA.
  • Lograr os obxectivos do 50% de preparación para a reutilización e a reciclaxe, partindo do 13% actual, convertendo o espazo urbano e o mobiliario público en elementos de interacción para obter recompensa a través da corresponsabilidade medioambiental.