Bases da convocatoria da Consulta Preliminar ao Mercado

O obxecto da presente Consulta Preliminar ao Mercado é o de recopilar a información necesaria para preparar unha eventual contratación pública de innovación no marco do proxecto SMARTIAGO, e informar aos operadores económicos sobre os seus plans e requisitos de contratación.