Obxectivos específicos

  • Producir e validar a viabilidade dun novo vehículo eléctrico para loxística de última milla axeitado a casco histórico: respetuoso co patrimonio, cero emisións e multifuncional.
  • Desenvolver a logaritmia que permita o control de acceso, estacionamento e trazabilidade de loxística baseado en smartphone, eliminando infraestrutura tradicional (cámaras, bolardos)