Descrición

O H2020 Work Package «smart, green and integrated transport» inclúe diversas iniciativas relacionadas coa loxística: «Physical internet» (PI) identifica o IoT como prerrequisito para o «tracking» de bens baixo rutas flexibles. A alianza Alice, iniciativa Cividas ou o proxecto LaMiLo innovan en «last mile logistics» nun contexto smart city. A proposta utiliza a loxística de última milla, o acceso e o estacionamento en casco histórico (CH) como «human machine interface» (HMI), nunha cidade smart tangible, sustrato de experiencias personalizadas con elementos do ámbito público. Características:

  • Plataforma smart logistics de última milla, optimización de rutas e tracking individualizado de bens desde centro de consolidación urbano.
  • Vehículo eléctrico smart con acceso identificado a contedores.
  • Acceso e estacionamento identificado e trazable de vehículos a casco histórico.