Obxectivos específicos

  • Crear modelo predictivo de compostaxe comunitario urbando baseado en control biolóxico respirométrico con IA sobre consumo de osíxeno por masa microbiana.
  • Demostrar a viabilidade da plataforma de gamificación para PAYT interactivo e personalizado, con aforros transformados en moeda social dixital aceptada por comercio local.
  • Probar a viabilidade da sustitución de inspección humana experta de calidade de limpeza viaria por nova solución smart combinando intelixencia colectiva e IA.