Sábese o número de licitación que van a realizarse por cada reto?