Que grado de definición necesita unha idea para ser considerada?