Pode enviarse unha propuesta en conxunto con outras entidades, e oytra de xeito individual?