Permítense propostas conxuntas de varias entidades?