O Concello enviará unha resposta sobre a valoración da miña proposta?