Debe alcanzarse algo tanxible/piloto que se poida validar, probar, etc.? ¿Os pilotos poden chegar a ser grandes?