Cal é a diferencia entre unha «consulta ao mercado» ou consultas preliminares e «diálogo competitivo»?